Fatura Baskı Matbaa

Fatura unsuru günden güne  artarak devam eden kapsamlı bir makbuz görevini üstlenmektedir. Bu gibi nedenlerden dolayı  da matbaa gibi  çok büyük çaplı faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda  hizmet vermeye devam ederken karşılaşılan engeller de bu kapsamda asılmış olunacaktır. Faturalar adına  da bir matbaa sembolü diyebiliriz. Binlerce insanın faturası tıpkı  bir matbaa unsuru gibi günden güne artarak devam etmektedir. Fatura ile birlikte sadece sizin için değil tüm halk için ayrıntıların düşünülmesinde fayda olacaktır. İşte tam da bu sebepten dolayı tasarruf devri olarak  baş etmeye çalıştığımız bu devirde sunulan matbaa seçeneklerinden en uygun olanını seçmek kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle de firmaların iyi araştırılması büyük önem göstermektedir. Fatura ev ihtiyaçları kapsamında en sık rastlanılan ödeme seçenekleri arasında gelmektedir. Bir nevi hayatın devamı adına geçerliliği devam eden faturaları ödemeden hayata devam ediyor olmak imkansız olmaktadır. Bu gibi nedenlerden dolayı da yaklaşan faturaları bizzat kendiniz ödeyerek o ayı rahat bir şekilde geçirmek son derece kaçınılmaz olacaktır.

 

Anlaşmalı Matbaa Fatura Basımı Nedir ?

Bunu sağlayabilmek için faturada kopya kağıdı kullanılması zorunluluğu ortaya çıkar. Bu yüzden anlaşmalı matbaa fatura basımı işlemini gerçekleştiren matbaanın bu özelliklere uygun olarak basım işlemi yapması gerekir. Bu işlem işletmenin gelirinin ve vergisinin kolay hesaplanmasına yarar sağlamaktadır. Fatura basımı konusunda diğer dikkat edilmesi nokta faturanın standart boyutlara uygun olarak hazırlanmasıdır. Buna uygun kağıt tipi kullanılmasına anlaşmalı matbaa fatura basımı yapan firmalarin dikkat etmesi gereken husustur.

 

Fatura resmi bir evrak olduğu için anlaşmalı matbaa fatura basımı  tarafından yapılması için ticari faaliyetlerin gösterildiği belgelerde matbaaya sunulmalıdır. Gerekli evraklar tamamlanmadığı sürece fatura basımı gerçekleştirilemez.

 

Fatura Basımı İçin Gerekli Olanlar

Vergi levhasının fotokopisi

Son aya ait kdv tahakkuk fişi

İlgili kişinin kimlik fotokopisi ve imza sirküleri gereklidir.

 

Şirketlerin fatura basımı için; Şirketin vergi levhasının fotokopisi, şirketin genel müdürünün kimlik fotokopisi, ticaret sicil gazetesinin fotokopisi, imza sirkülerinin fotokopisi ve son aya ait kdv tahakkuk fişi evraklarının tamamlanması gerekmektedir. Fatura basımı için faturada seri ve sıra numarası, noter tasdikli olduğuna dair mühür, faturayı düzenleyen şahıs veya şirketin ismi, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi numarası ve adres bilgileri bulunmak zorundadır.